Kinderen

Waarvoor kan een kind naar een haptotherapeut verwezen worden:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Overactief gedrag
 • Gespannen zijn en/of op de tenen lopen
 • Onvoldoende op onderzoek uitgaan
 • Ontevredenheid over het lichaam
 • Moeilijk contact kunnenĀ  maken
 • Niet goed voorzichzelf op kunnen komen en/of te volgzaam zijn
 • Geplaagd worden op school
 • Huilbabies
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Angst en slaapproblemen

Ook kan de hulpvraag ingegeven zijn door vragen van de ouders als bv:

 • Het lichamelijke contact tussen ouder en kind niet als vanzelfsprekend verloopt
 • Bij problemenĀ  in de hechting met een of beide ouders
 • Bij een gevoel van verwijdering van het kind of dat de ouder het gevoel heeft het kind niet te kunnen bereiken