Informatie

Ellen-frontEllen Schoemaker

Ellen is sinds 1970 werkzaam in de gezondheidszorg als verpleegkundige en heeft 30 jaar ervaring in de kinderverpleging. De opleiding heeft zij gevolgd in Berg en Dal bij het Instituut voor Toegepaste Haptonomie van Anne Jan van Minne.

Sinds 1994 is zij werkzaam als haptotherapeut voor volwassenen en aangesloten bij de Vereniging Van Haptotherapeuten. In 2004 heeft zij de specialisatie tot kinderhaptotherapeut gevolgd bij de Academie voor Haptonomie in Doorn.


Intake

Zowel bij volwassenen als kinderen zal bij de  intake zal bekeken worden of haptotherapie de juiste behandelvorm is. In overleg kan er contact gelegd worden met de verwijzer of  bij een kind  met de school. Bij de behandeling kinderen worden de ouders/verzorgers nauw bij het proces betrokken.  Regelmatig vindt er tevens een gesprek met een of beide ouders plaats voor de noodzakelijke afstemmingen wederzijdse uitwisseling van ervaring

Aanmelding

Volwassen kunnen komen op eigen initiatief of op verwijzing.

Kinderen kunnen aangemeld worden door ouders/verzorgers of op advies van een hulpverlener, of de school.

Betaling

Door een aantal ziektekosten verzekeraars wordt haptotherapie (deels)vergoed. Het verdient aanbeveling U hier vooraf over te informeren